MAX-BUD
Banner flash

Realizacje w toku

rulers

Regionalne Centrum Krwiodawstwa - Lublin


Inwestor: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie

Inwestycja polega na budowie budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie dla potrzeb diagnostyczno-laboratoryjnych w Lublinie, przy ul. I Armii Wojska Polskiego 8 w strefie śródmiejskiej objętej ochroną konserwatorską. Budynek jest obiektem wolnostojącym, który dwiema ścianami przylega do budynków sąsiadujących, o dwóch wysokościach. Część trzykondygnacyjna i dwukondygnacyjna z dachem jednospadowym. Konstrukcja budynku żelbetowa,  Budynek podpiwniczony. Budynek stanowi jedną strefę pożarową powierzchni 1322,21 m2

copyright 2011 Maxbudcreated by milionoczu