MAX-BUD
Banner flash

Realizacje w toku

rulers

Roboty budowlane w zakresie wydzielenia klatek schodowych, wyposażenia w hydranty wewnętrzne, dostosowania do przepisów przeciwpożarowych budynku


Inwestor:  41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul.Brygady Pościgowej
Obiekt: Budynek nr 1 w Stawach, Jednostka nr 4929

Max-bud jako generalny wykonawca podpisał umowę z 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, na roboty budowlane w zakresie wydzielenia klatek schodowych, wyposażenia w hydranty wewnętrzne, dostosowania do przepisów przeciwpożarowych budynku nr 1 w Stawach, Dęblin. Zakres jaki obejmuje zadanie to:
1). Montaż systemy oddymiania grawitacyjnego (centrala, osprzęt, wykonanie i montaż okien do grawitacyjnego odprowadzania dymu oraz ciepła (NSHEVs) zgodnych z normą PN-EN 12101-2 ).
2). Wykonanie i montaż ślusarki aluminiowej z odpornością ogniową.
3). Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych.
4). Montaż hydrantów zewnętrznych.

copyright 2011 Maxbudcreated by milionoczu