Projekty

Najlepszą wizytówką firmy Max-Bud są zadowoleni klienci i profesjonalnie przeprowadzone zlecenia budowalne. Aby poznać dotychczasowe dokonania Max-Bud oraz obiekty w trakcie realizacji, zapraszamy do zapoznania się z naszymi dokonaniami w szeroko pojętym budownictwie.

Generalne wykonawstwo

Generalne Wykonawstwo
Remont Centralnego Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zamówienie polega na opracowaniu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, opracowaniu ekspertyzy konstrukcyjnej w zakresie niezbędnym dla rozwiązań projektowych, opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz realizacji przedmiotowej inwestycji. Realizacja prac objętych zamówieniem jest prowadzona w sposób, który nie utrudnia bieżącej działalności szpitala.

Generalne Wykonawstwo
Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Opolu Lubelskim

Utworzenie wojewódzkiego centrum opieki nad osobami starszymi poprzez budowę budynku szpitalnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Opolu Lubelskim w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”

Generalne Wykonawstwo
Zwiększenie efektywności Klinicznego Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny WSS SP ZOZ w Lublinie.

Roboty rozbiórkowe i demontażowe, wykonanie ścian wewnętrznych, sufitów podwieszanych oraz robót wykończeniowych. Wymiana instalacji wewnętrznych wod. -kan, c.o., instalacja gazów medycznych, instalacja klimatyzacji/wentylacji, instalacja c.t., oraz wody lodowej, instalacji elektrycznych i słaboprądowych w zakresie dost. pomieszczeń bloku G wraz z podjazdem karetek.

Generalne Wykonawstwo
Budowa i przebudowa MOSiR w Kraśniku

Firma Max-Bud realizuje przebudowę MOSiR w Kraśniku dla potrzeb realizacji zadania "Energooszczędne centrum sportu i rekreacji" w systemie Generalnego Wykonawstwa.

Generalne Wykonawstwo
Powiatowa kryta pływalnia w Biłgoraju

Rozbudowy i modernizacja pływalni w Biłgoraju z halą basenu rekreacyjnego o pow. 1322 m kw. z masażami wodnymi i powietrznymi, sztuczną rzeką, basenem do nauki pływania, brodzikiem i zjeżdżalniami oraz jacuzzi

Generalne Wykonawstwo
Budowa Budynku Stacji Hemodializ

Budowa budynku Stacji Hemodializ w ramach Ponadregionalnego Uniwersyteckiego Centrum Nefrologii i Hemodializ w systemie Zaprojektuj i Wybuduj

Generalne Wykonawstwo
Uniwersytecki szpital dziecięcy w Lublinie przy ul. Chodźki

Przebudowa Bloku Operacyjnego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie przy ul. Antoniego Gębali 6 wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatów RTG, kolumn anestezjologicznych oraz chirurgicznych i lampy operacyjnej.

Generalne Wykonawstwo
Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk.

Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I” – w zakresie Zamówienia Częściowego H – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Dęblin – Lublin. Budowa budynków nastawni kolejowych w 5 lokalizacjach.

Generalne Wykonawstwo
Droga kołowania dla samolotów

Droga kołowania była realizowana w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj" dla inwestora Agusta Westland (PZL Świdnik)

Generalne Wykonawstwo
Przebudowa basenu krytego w Dęblinie

Firma Max-Bud zrealizowała przebudowę basenu krytego dla inwestora Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w systemie Generalnego Wykonawstwa.

Generalne Wykonawstwo
Siedziba Max-Bud oraz hala produkcyjno-magazynowa

Funkcjonalne połączenie powierzchni biurowych z halą produkcyjną

Generalne Wykonawstwo
Hala magazynowo-produkcyjna zlokalizowana w Lublinie

Projekt zrealizowany dla inwestora spółki Eltem sp. z o.o

Generalne Wykonawstwo
Budynek mieszkalny Kijowska 7 na Starej Pradze w Warszawie

Nowoczesne budownictwo mieszkaniowe w historycznej dzielnicy Warszawy

Generalne Wykonawstwo
Apartamenty pod Sosnami w Otwocku

Osiedle mieszkaniowe zrealizowane dla inwestora Mak Dom

Generalne Wykonawstwo
Centrum Kardiologii w Józefowie

Firma Max-Bud zrealizowała budowę Centrum Kardiologii w Józefowie w roli Generalnego Wykonawcy

Generalne Wykonawstwo
Regionalny Park Przemysłowy Świdnik

Inwestycja zrealizowana w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj" dla spółki Regionalny Park Przemysłowy Świdnik sp. z o.o.

Generalne Wykonawstwo
Zamówienie F i G – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 w zakresie rozbiórki i budowy budynków na odcinku Otwock – Dęblin.

Zadanie polega na rozbudowie i remoncie budynku biurowego oraz budowie hali warsztatowej do remontu pociągów wraz zaprojektowaniem i wybudowaniem układu torowego- dojazd do hali.

Generalne Wykonawstwo
Szpital Poniatowej

Przebudowa i remont oddziałów Szpitala w Poniatowej oraz ZOL w Szpitalu w Opolu Lubelskim (ETAP I) – Szpital w Poniatowej.

Generalne Wykonawstwo
Mak Dom Wilanowska

Budynek wybudowany w Warszawie jako Generalny Wykonawca dla firmy Mak Dom.

Generalne Wykonawstwo
Dworzec Kolejowy w Dęblinie

Kompleksowy remont części drewnianej i murowanej budynku dworcowego w Dęblinie.

Generalne Wykonawstwo
Przejście graniczne w Dorohusku

Budowa zintegrowanego budynku dla służb granicznych na kolejowym przejściu granicznym w Dorohusku – w systemie zaprojektuj i wybuduj

Projekty Max-Bud lub spółek z naszej grupy

Dział Deweloperski
Revita 21 - Budynek wielorodzinny w samym sercu Lublina

21 komfortowych mieszkań z tarasem widokowym i parkingiem podziemnym

Dział Deweloperski
Osiedle mieszkaniowe Hvile Park - Etap Pierwszy

38 mieszkań i parkingi podziemne

Dział Deweloperski
Osiedle mieszkaniowe Hvile Park - Etap Drugi

II etap 3 budynki; 63 mieszkania; PUM 4500 m2

Dział Deweloperski
Hvile Park Business Area

Powierzchnie biurowe

Dział Deweloperski
Osiedle Domów Jednorodzinnych Ogrody Form

Projekt deweloperski firmy Max-Bud

Realizacje dla spółek celowych

Realizacje dla spółek celowych
Hala magazynowo-produkcyjna w specjalnej strefie ekonomicznej w Lublinie

Projekt deweloperski naszej spółki celowej wybudowany w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj". Najemcą jest spółka giełdowa Protektor S.A.

Realizacje dla spółek celowych
Hala magazynowo-logistyczna zlokalizowana przy ul. Grygowej w Lublinie

Projekt deweloperski naszej spółki celowej wybudowany w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj". Najemcą jest spółka DPD Polska oraz spółka Euro-Net (właściciel sieci sklepów RTV EURO AGD).

Realizacje dla spółek celowych
Budynek biurowy JPBC

Projekt deweloperski spółki celowej wybudowany w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj" przez firmę Max-Bud. Obiekt zlokalizowany jest w Lublinie przy ul. Jana Pawła II.