Dotacje UE

=

Firma MAX - BUD GRZEGORZ PAWŁOWSKI, z siedzibą Szerokie 119, 20-050 Lublin NIP 7130010348, REGON 430337270

na podstawie umowy nr RPLU.04.02.00-06-0111/20-00 z dnia 27-09-2021 r.

uzyskała dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa: 4 Energia przyjazna środowisku, RPLU.04.02.00. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Działanie 4.2.współfinansowanego ze środków europejskich. na realizację projektu pt. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku produkcyjno-biurowym przy Szerokie 119”

Kwota otrzymanego dofinansowania:
100.100,00 PLN (sto tysięcy sto zł)